Centrum pro zdravotně postižené

Moravskoslezského kraje

Obsah

*   Novinky

*   Výroční zpráva

*   Zpravodaje

*   Kontaktní údaje

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje plní roli:

 

*  kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké

 

*  kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených

 

*  informačního a poradenského centra

 

*  zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu

 

*  obhájce práv zdravotně postižených

 

Služby jsou zajišťovány především ambulantní formou.

Kontakty s imobilními občany probíhají formou písemnou, telefonickým spojením, elektronickou poštou  či osobní návštěvou u klienta.

 

 

 

Sídlo

Bieblova 3, 702 00 Ostrava

tel./fax: 596 115 318

e-mail: centrumzpov@razdva.cz

Detašovaná pracoviště

Bruntál

Dukelská 2, 792 01 Bruntál

tel.: 554 718 068

 

Frýdek-Místek

Kolaříkova 653,

738 01 Frýdek-Místek

tel./fax: 558 431 889

e-mail: szdpfm@raz-dva.cz

 

Nový Jičín

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín

tel./fax: 556 709 403

 

Opava

Liptovská 21, 747 06 Opava 6

tel./fax: 553 734 109

e-mail: czp.opava@volny.cz

 

Poskytované služby

 

*   Sociálně právní poradenství

včetně pomoci při sepisování žádostí a odvolání, doprovodu na úřady, vyřizování v zájmu zdravotně postižených občanů a ochrany jejich práv

 

*   Právní poradna 

ve spolupráci s externími odborníky

 

*   Služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené                  

pro dospělé v domácím prostředí, pro děti ve škole

 

*   Poradenství při výběru  kompenzačních pomůcek

pro různé druhy zdravotního postižení včetně výběru vhodné firmy

 

*   Pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť

pro tělesně postižené občany

 

*   Nabídka klubové a sportovní činnosti

aktivační činnosti v rámci určité skupiny zdravotně postižených

 

*   Skupinové sociální poradenství

v rozsáhlé síti organizačních složek  Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami, Svazu neslyšících a nedoslýchavých aj.

 

*   Informace

ozdravných, relaxačních a rehabilitačních pobytech, kurzech, rehabilitačním plavání a cvičení

 

*   Zprostředkování

odborných konzultací v oblasti životního prostředí zdravotně postižených (stavební úpravy bytů apod.) – spolupráce s externími odborníky

 

*   Vydávání zpravodajů a prodej publikací s tématikou zdravotně postižených

 

*   Pomoc při zabezpečování

společenských a kulturních akcí zdravotně postižených

 

*   Ostatní služby dle místních podmínek

  

 

Novinky

*   Kurz znakového jazyka  

*   Společenský večer

 

 

 

Výroční zpráva

*   Výroční zpráva 2003

 

 

 

Zpravodaje

*   Zpravodaj 2004/1 - Opava

*   Zpravodaj 2004/2 - Opava

*   Zpravodaj 2004/3 - Opava

*   Zpravodaj 2004/4 - Opava

*   Zpravodaj 2005/1 - Opava

 

 

 

 

Kontaktní údaje

*  Detašovaná pracoviště - kontakty, návštěvní hodiny

 

 

 

Poslední revize:

7. 3. 2005

 

webdesign: Dagmar Slaninová

webmaster: Kuncik